۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

مطالب موجود در صفحه آشپزی ایرانی به تفکیک موضوع


 • غذاهای ایرانی
...ashe sabzi  آش سبزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=182541&id=59903350684
سبزی پلو میگو... sabzipolo ba meygoo
http://www.facebook.com/album.php?aid=179945&id=59903350684
dolmeh  ...دلمه
http://www.facebook.com/album.php?aid=178339&id=59903350684&op=6
صبور شکم پر - عشق آبادان
mahie saboorhttp://www.facebook.com/album.php?aid=177467&id=59903350684&op=6
...dal adasدال
http://www.facebook.com/album.php?aid=175887&id=59903350684
...khoreshe bozghormehخورش بزقرمه
http://www.facebook.com/album.php?aid=173569&id=59903350684
...  khoresh bamiehخورش بامیه
http://www.facebook.com/album.php?aid=173175&id=59903350684
...khoreshe mast خورش ماست
http://www.facebook.com/album.php?aid=172406&id=59903350684
...valak poloوالک پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=170778&id=59903350684
...nokati dar morede pokhte berenj نکاتی درمورد پخت برنج
http://www.facebook.com/album.php?aid=151239&id=59903350684
...kashke bademjan کشک بادمجان
http://www.facebook.com/album.php?aid=141296&id=59903350684
kotlet...کتلت
http://www.facebook.com/album.php?aid=139378&id=59903350684
...eshkeneh rasmi اشکنه رسمی
http://www.facebook.com/album.php?aid=135892&id=59903350684
khoreshte beh va aloo ...خورش به و آلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=135816&id=59903350684
...morghe torsh مرغ ترش
http://www.facebook.com/album.php?aid=135811&id=59903350684
...ashe shole ghalamkar آش شله قلمکار
http://www.facebook.com/album.php?aid=135051&id=59903350684&ref=mf
...beryooni بریونی
http://www.facebook.com/album.php?aid=136703&id=59903350684
...khoreshte kangaro karafs خورش کنگر و کرفس
http://www.facebook.com/album.php?aid=87698&id=59903350684
...salad shirazi سالاد شیرازی
http://www.facebook.com/album.php?aid=87246&id=59903350684
...loobia polo لوبیا پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=87245&id=59903350684
ته چین مرغ... tahchine morgh
http://www.facebook.com/album.php?aid=133438&id=59903350684
reshteh polo ...رشته پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=132995&id=59903350684
...morasae polo مرصع پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=132469&id=59903350684&ref=mf
gheimeh nesar قیمه نثار
http://www.facebook.com/album.php?aid=132345&id=59903350684&ref=mf
...nesar polo نثار پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=132335&id=59903350684&ref=mf
...koofte tabrizi کوفته تبریزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=130680&id=59903350684&ref=mf
...(sausage)sosisebandari سوسیس بندری
http://www.facebook.com/album.php?aid=129900&id=59903350684&ref=mf
...kookooye sibzamini کوکوی سیب زمینی
http://www.facebook.com/album.php?aid=127899&id=59903350684&ref=mf
...ashe jo آش جو
http://www.facebook.com/album.php?aid=127164&id=59903350684&ref=mf
...khoreshte khalal badam خورش خلال بادام
http://www.facebook.com/album.php?aid=124364&id=59903350684&ref=mf
...chand ghazaye shiraziغذای شیرازی (شکر پلو ، آش انار ، قورمه به،دوپیازه،یخنینخود،رب پلو ، کلم پلو،بادام سوخته،یخنی عدس و کلم)
http://www.facebook.com/album.php?aid=120072&id=59903350684
...shamie berenj شامی برنجی
http://www.facebook.com/album.php?aid=116710&id=59903350684
...mahi shekam por dar fer ماهی شکم پر
http://www.facebook.com/album.php?aid=114983&id=59903350684
...chand ravesh baraye pokhte mahi پخت ماهی
http://www.facebook.com/album.php?aid=114976&id=59903350684
...dolme badenjan دلمه بادنجان
http://www.facebook.com/album.php?aid=114800&id=59903350684
...ghazahaye rayeje mahe ramezan(halim - ash shole ghalamkar -fereni - ashe doogh - soupe jo)سوپ جو – آش دوغ – فرنی – آش شله قلمکار - حلیم
http://www.facebook.com/album.php?aid=113169&id=59903350684
...khorake morghe sade خوراک مرغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=111007&id=59903350684
...polo khiati (noon panir) پلو خیاطی
http://www.facebook.com/album.php?aid=106183&id=59903350684
...abdoogh khiar آبدوغ خیار
http://www.facebook.com/album.php?aid=105169&id=59903350684
kalam polo shirazi کلم پلو شیرازی
http://www.facebook.com/album.php?aid=89458&id=59903350684
dolmeh barge mo ...دلمه برگ مو
http://www.facebook.com/album.php?aid=89457&id=59903350684
...eslamoboli polo استانبولی پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=88966&id=59903350684
baghala ghatogh ...باقالا قاتوق
http://www.facebook.com/album.php?aid=88279&id=59903350684
adasi ...عدسی
http://www.facebook.com/album.php?aid=86010&id=59903350684
...ghalie mahi قلیه ماهی
http://www.facebook.com/album.php?aid=85545&id=59903350684
khoreshte bademjan ...خورش بادنجان
http://www.facebook.com/album.php?aid=84860&id=59903350684
...halim bademjan حلیم بادنجان
http://www.facebook.com/album.php?aid=84853&id=59903350684
...kabab tabeii کباب تابه ای
http://www.facebook.com/album.php?aid=84462&id=59903350684
...mirza ghasemi میرزا قاسمی
http://www.facebook.com/album.php?aid=84166&id=59903350684
...koofteh berenji کوفته برنجی
http://www.facebook.com/album.php?aid=84165&id=59903350684
...baghali polo  باقالی پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=83640&id=59903350684
...nargesi esfenaj نرگسی اسفناج
http://www.facebook.com/album.php?aid=83560&id=59903350684
havari ...هواری
http://www.facebook.com/album.php?aid=83467&id=59903350684
...kabab koobideh کباب کوبیده
http://www.facebook.com/album.php?aid=83378&id=59903350684
...aloo esfenaj/آلو اسفناج
http://www.facebook.com/album.php?aid=83367&id=59903350684
...ghormeh sabzi قرمه سبزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=83230&id=59903350684
...fesenjoon فسنجون
http://www.facebook.com/album.php?aid=83229&id=59903350684
...gheimeh قیمه
http://www.facebook.com/album.php?aid=83232&id=59903350684
...ab goosh – dizi آبگوشت - دیزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=83234&id=59903350684
...kale pache کله پاچه
http://www.facebook.com/album.php?aid=83235&id=59903350684
...ash reshteh/آش رشته
http://www.facebook.com/album.php?aid=83236&id=59903350684
http://www.facebook.com/album.php?aid=173723&id=59903350684
http://www.facebook.com/album.php?aid=198843&id=59903350684
...jooje kababe makhsoose sangtabi جوجه کباب ویژه
http://www.facebook.com/album.php?aid=121803&id=59903350684&ref=nf
...loobia polo \video لوبیا پلو
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1084360561884
mirza ghasemi\video ...میرزا قاسمی
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1074153386711
...kabab koobideh\video کباب کوبیده
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1072246499040
موتن جان یک غذای محبوب گیلانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=228382&id=59903350684
سیر قلیه : یک غذای خوشمزه گیلانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=214087&id=59903350684
خورش آلو مسما ( غذاهای محبوب گیلان
http://www.facebook.com/album.php?aid=207460&id=59903350684
خورش غوره مسما
http://www.facebook.com/album.php?aid=206844&id=59903350684
شامی
http://www.facebook.com/album.php?aid=203824&id=59903350684
سیرابیج ( یک خورش محبوب گیلان
http://www.facebook.com/album.php?aid=233996&id=59903350684
کولی غورابیج
http://www.facebook.com/album.php?aid=232371&id=59903350684
ترش تره - غذای محبوب گیلان
http://www.facebook.com/album.php?aid=232195&id=59903350684
آش گوشت
http://www.facebook.com/album.php?aid=262355&id=59903350684
...ashe anarآش انار
http://www.facebook.com/album.php?aid=260214&id=59903350684
خورش آلو هویج
http://www.facebook.com/album.php?aid=236300&id=59903350684
خورش چغاله بادام
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150158236410685.289059.59903350684
 • دسر،بستنی و شیرینی ایرانی
kolooche fooman...کلوچه فومن
http://www.facebook.com/album.php?aid=174137&id=59903350684
...cake yazdiکیک یزدی
http://www.facebook.com/album.php?aid=172881&id=59903350684
shir berenj ...شیر برنج
http://www.facebook.com/album.php?aid=84464&id=59903350684
...shirinie panjereii شیرینی پنجره ای
http://www.facebook.com/album.php?aid=166856&id=59903350684&ref=mf
...nan berenji  نان برنجی
http://www.facebook.com/album.php?aid=161007&id=59903350684
...shirinie nokhodchi شیرینی نخود چی
http://www.facebook.com/album.php?aid=161005&id=59903350684
ghotab ...قطاب
http://www.facebook.com/album.php?aid=160754&id=59903350684
...samanoo سمنو
http://www.facebook.com/album.php?aid=159777&id=59903350684
...maejoone sonati معجون
http://www.facebook.com/album.php?aid=146592&id=59903350684
...masghati مسقطی
http://www.facebook.com/album.php?aid=144332&id=59903350684
...ranginakرنگینک
http://www.facebook.com/album.php?aid=139948&id=59903350684
...faloode shirazi فالوده شیرازی
http://www.facebook.com/album.php?aid=136582&id=59903350684
...bastanie sonata بستنی سنتی
http://www.facebook.com/album.php?aid=132472&id=59903350684&ref=mf
...shirinie keshmeshi شیرینی کشمشی
http://www.facebook.com/album.php?aid=133408&id=59903350684
reshteh khoshkar رشته خوشکار
http://www.facebook.com/album.php?aid=116718&id=59903350684
...kachi کاچی
http://www.facebook.com/album.php?aid=113677&id=59903350684
halva ...حلوا
http://www.facebook.com/album.php?aid=113448&id=59903350684
...shole zard شله زرد
http://www.facebook.com/album.php?aid=113367&id=59903350684
...zoolbia bamie gooshfil زولبیا بامیه گوشفیل
http://www.facebook.com/album.php?aid=111116&id=59903350684
یک شیرینی خوشمزه گیلانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=208610&id=59903350684
 • غذاهای فرنگی
املت - بدون کلسترول...Cholestrol free Omelet
http://www.facebook.com/album.php?aid=178564&id=59903350684&op=6
...Khorake sois va kadooخوراک سوسیس و کدو
http://www.facebook.com/album.php?aid=176334&id=59903350684&op=6
...Fish Biryani فیش بریانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=175708&id=59903350684
...gharche maze dar قارچ مزه دار
/Marinated Mushroomshttp://www.facebook.com/album.php?aid=169338&id=59903350684
kookooye morgh ...کوکو مرغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=156454&id=59903350684
...baba ghanoush... ghazaye lobnani بابا قانوش
http://www.facebook.com/album.php?aid=138832&id=59903350684
...soope goje / tomato soup سوپ گوجه فرنگی
http://www.facebook.com/album.php?aid=153129&id=59903350684
egg roll...اگ رول
http://www.facebook.com/album.php?aid=151713&id=59903350684
...tarze tahie khamire pizza dar manzel خمیرپیتزا
http://www.facebook.com/album.php?aid=150767&id=59903350684
...christmas turkey(booghalamoone chiristmas) بوقلمون کریسمس
http://www.facebook.com/album.php?aid=141190&id=59903350684
rollete goosht ba sose gharch ...رولت گوشت با سس قارچ
http://www.facebook.com/album.php?aid=146148&id=59903350684
...samboose goosht .... meat samose سمبوسه گوشت
http://www.facebook.com/album.php?aid=142640&id=59903350684
...anvae kerep کرپ
http://www.facebook.com/album.php?aid=138058&id=59903350684
file mahie kababi ...فیله ماهی کبابی
http://www.facebook.com/album.php?aid=85544&id=59903350684
mahi ba soya sos ...ماهی با سویا سس
http://www.facebook.com/album.php?aid=85543&id=59903350684
pirashkie sabzijat ...پیراشکی سبزیجات
http://www.facebook.com/album.php?aid=85107&id=59903350684
samboose goosht (pirashki goosht) ...سمبوسه گوشت
http://www.facebook.com/album.php?aid=85101&id=59903350684
sadaf ba zaeferan ...صدف با زعفران
http://www.facebook.com/album.php?aid=132793&id=59903350684
...meigoo pofaki میگو پفکی
http://www.facebook.com/album.php?aid=132476&id=59903350684&ref=mf
karry polo...کاری پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=137535&id=59903350684
...mahi angoshti ....finger fish ماهی انگشتی
http://www.facebook.com/album.php?aid=85852&id=59903350684
...soupe kadoo halvaii سوپ کدو حلوایی
http://www.facebook.com/album.php?aid=128301&id=59903350684&ref=mf
...booghalamoone shekam por بوقلمون شکم پر
http://www.facebook.com/album.php?aid=123473&id=59903350684&ref=mf
jigo ...ژیگو
http://www.facebook.com/album.php?aid=123842&id=59903350684&ref=mf
houmous ...حموس
http://www.facebook.com/album.php?aid=121683&id=59903350684
...falafele lobnani فلافل لبنانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=121465&id=59903350684
chicken cordon bleu with tartar sauce ...چیکن گردن بلو با سس تارتار
http://www.facebook.com/album.php?aid=117615&id=59903350684
soupe gharcho morgh ...سوپ قارچ و مرغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=117061&id=59903350684
tahieh sushi dar manzel ...سوشی
http://www.facebook.com/album.php?aid=113161&id=59903350684
...khorake bademjan ba zeiytoon خوراک بادنجان با زیتون
http://www.facebook.com/album.php?aid=112553&id=59903350684
...khorake sabzijat خوراک سبزیجات
http://www.facebook.com/album.php?aid=112107&id=59903350684
khorake morgho gharch ...خوراک مرغ و قارچ
http://www.facebook.com/album.php?aid=111938&id=59903350684
...ghezelala ba sose badam قزل آلا با سس بادام
http://www.facebook.com/album.php?aid=111641&id=59903350684
...geratene sibzamini گراتن سیب زمینی
http://www.facebook.com/album.php?aid=105172&id=59903350684
...soupe borsh سوپ برش
http://www.facebook.com/album.php?aid=88961&id=59903350684
...berger sibzamini va adasبرگر سيب زميني و عدس
http://www.facebook.com/album.php?aid=200313&id=59903350684
...raveshi baraye pokhtemorghیک روش عالی برای طبخ مرغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=198117&id=59903350684
...khamire pizza\videoتهیه خمیر پیتزا در منزل
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1450027663333
خوراک لابستر
http://www.facebook.com/album.php?aid=200710&id=59903350684
كتلت ذرت با پيازچه
http://www.facebook.com/album.php?aid=231679&id=59903350684
...Iskender kebab/اسکندر کباب
http://www.facebook.com/album.php?aid=231108&id=59903350684
pesto pasta  ...پاستا با سس پستو
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150225259090685.316841.59903350684
...chicken cake کیک مرغ
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150203923205685.312000.59903350684
آشنایی با انواع استیک
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150162967325685.298694.59903350684
کیک ،بستنی ، شیرینی و دسر
چند نکته برای پیمانه های کیک... peymaneh
http://www.facebook.com/note.php?note_id=74250986386
نکاتی در مورد پخت کیک
http://www.facebook.com/note.php?note_id=72785086386
...Carrot Cakeکیک هویج
http://www.facebook.com/album.php?aid=180214&id=59903350684
بستنی توت فرنگی - خانگی
http://www.facebook.com/album.php?aid=173660&id=59903350684
...cheese cake shokolatiچیز کیکشکلاتی
http://www.facebook.com/album.php?aid=154449&id=59903350684
...nan khameii نان خامه ای
http://www.facebook.com/album.php?aid=126628&id=59903350684&ref=mf
پنچیکPONCHIK...
http://www.facebook.com/album.php?aid=153847&id=59903350684
...shirinie danmarkiشیرینی دانمارکی
http://www.facebook.com/album.php?aid=139112&id=59903350684
...shirinie napeloni شیرینی ناپلئونی
http://www.facebook.com/album.php?aid=121470&id=59903350684
...cheese cake mars چیز کیک مارس
http://www.facebook.com/album.php?aid=151429&id=59903350684
khameh form gerefteh...خامه فرمگرفته
http://www.facebook.com/album.php?aid=151948&id=59903350684
...shirinie rollete sade شیرینی رولت
http://www.facebook.com/album.php?aid=130379&id=59903350684&ref=mf
desere ananas...دسر اناناس
http://www.facebook.com/album.php?aid=151832&id=59903350684
...Cake Makhmale Ghermez (Red Velvet Cake) کیک مخمل قرمز
http://www.facebook.com/album.php?aid=141853&id=59903350684
...choklate cake\video کیک شکلاتی
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1082717000796
pirashkie ceremdar پیراشکی کرم دار
http://www.facebook.com/album.php?aid=126282&id=59903350684&ref=mf
...cream caramel کرم کارامل
http://www.facebook.com/album.php?aid=124832&id=59903350684&ref=mf
cake mast ...کیک ماست
http://www.facebook.com/album.php?aid=86612&id=59903350684cake choklateiii
کیک شکلاتی
http://www.facebook.com/album.php?aid=86606&id=59903350684
cake esfanji sade ...کیک اسفنجی
http://www.facebook.com/album.php?aid=86590&id=59903350684
...paie sib (apple pie)پای سیب
http://www.facebook.com/album.php?aid=85850&id=59903350684
...apple pie\video پای سیب
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1080606628038
کیک پنیر شاه توت................Black mulberry cheesecake(blueberry cheesecake)
http://www.facebook.com/album.php?aid=190472&id=59903350684
...chocolate souffle  سوفله شکلات
http://www.facebook.com/album.php?aid=257816&id=59903350684
Tiramisu  ...تیرامیسو
http://www.facebook.com/album.php?aid=258106&id=59903350684
nane shirmal / نان شیرمال
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150198729810685.310333.59903350684
 • نوشیدنی ها
...etelaati mofid dar morede ghahve درمورد قهوه
http://www.facebook.com/album.php?aid=126275&id=59903350684&ref=mf
...araghiiate giahi va khavase anha عرقیاتگیاهی و خواص آنها
http://www.facebook.com/album.php?aid=146894&id=59903350684
...chand nooshidani (deser) limooii نوشیدنی فصل گرما
http://www.facebook.com/album.php?aid=106739&id=59903350684
...ghahve tork....turkish coffee قهوه ترک
http://www.facebook.com/album.php?aid=87981&id=59903350684
...hot chocolate هات چاکلت
http://www.facebook.com/album.php?aid=86281&id=59903350684
قهوه ترک...tasviri turkish coffee\video
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1085947481556
...hot chocolate \video هات چاکلت
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1081885099999
hot chocolate 2\video ...هات چاکلت
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1081840058873
...doughطرزتهیه دوغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=199677&id=59903350684
نکاتی در باب قهوه و انواع آن
http://www.facebook.com/note.php?note_id=74830336386
 • ترشی و مربا
...torshie anbeh ترشی انبه
http://www.facebook.com/album.php?aid=150448&id=59903350684
morabaye havij ...مربای هویج
jar carrothttp://www.facebook.com/album.php?aid=149888&id=59903350684
torshie shoor ...ترشی شور
http://www.facebook.com/album.php?aid=133884&id=59903350684
...zeytoon parvardeh زیتون پرورده
http://www.facebook.com/album.php?aid=122091&id=59903350684&ref=mf
...torshie nazkhatoon ترشی نازخاتون
http://www.facebook.com/album.php?aid=122677&id=59903350684&ref=mf
...moraba va marmaladeدر مورد پخت مربا و مارمالاد
http://www.facebook.com/album.php?aid=198995&id=59903350684
ترشی خانگی گیلان بنام هقت بیجار
http://www.facebook.com/album.php?aid=229127&id=59903350684
 • مواد خوراکی خواص و مضرات آنها
...Khavase mivehhaخواص میوه ها
http://www.facebook.com/album.php?aid=175282&id=59903350684
...Olive Oilروغن زیتون
http://www.facebook.com/album.php?aid=174270&id=59903350684
No Pork  ...دانش غذا
http://www.facebook.com/album.php?aid=174166&id=59903350684
...Abe berenjآب برنج آبکش
http://www.facebook.com/album.php?aid=174034&id=59903350684
...Khosh akhlaghi va ghazaچه غذاهایی شما را خوش اخلاق میکنند؟
http://www.facebook.com/album.php?aid=172694&id=59903350684
khavase goje farangi ...خواص گوجه فرنگی
http://www.facebook.com/album.php?aid=153133&id=59903350684
...darmane chand bimari ba chand khoraki !!درمان بیماری با خوراکی
http://www.facebook.com/album.php?aid=139208&id=59903350684
...10 made khorakimonaseb baraye taghviate hoosh va hafeze خوراکی ها و هوش و حافظه
http://www.facebook.com/album.php?aid=126032&id=59903350684&ref=mf
Khavase adas...خواص عدس
http://www.facebook.com/album.php?aid=200499&id=59903350684
angoor...خواص انگور
http://www.facebook.com/album.php?aid=200524&id=59903350684
...favayede baghalaفواید مصرف باقلا
http://www.facebook.com/album.php?aid=200060&id=59903350684
...goje sabzگوجه سبز
http://www.facebook.com/album.php?aid=200049&id=59903350684
http://www.facebook.com/note.php?note_id=75361951386
golabi...گلابی کلیات گیاه شناسی
http://www.facebook.com/album.php?aid=199447&id=59903350684
khorma...خرما
http://www.facebook.com/album.php?aid=199191&id=59903350684
golab...گلاب
http://www.facebook.com/album.php?aid=198924&id=59903350684
...water خاصیت معجزه آسای آب
http://www.facebook.com/album.php?aid=198921&id=59903350684
hoboobatحبوبات
http://www.facebook.com/album.php?aid=198856&id=59903350684
gol gavzabanگیاه گل گاوزبان
http://www.facebook.com/album.php?aid=198437&id=59903350684
شنبليله Fenugreek...
http://www.facebook.com/album.php?aid=198432&id=59903350684
خواص ماه...ی khavase mahi
http://www.facebook.com/note.php?note_id=120981121386
در باره سرطان و خوراکی ها(مطلبی بسیار آموزنده)
http://www.facebook.com/note.php?note_id=138473666386
زیرفون ، به لیمو ، بادرنجبویه
http://www.facebook.com/note.php?note_id=111089411386
دمنوش سنتی ایرانی
http://www.facebook.com/note.php?note_id=109560896386
خواص کنگر... kangar
http://www.facebook.com/note.php?note_id=74394041386
خواص شکلات khavase chocolate...
http://www.facebook.com/note.php?note_id=72000431386
کشک... kashk
http://www.facebook.com/note.php?note_id=69180686386
خواص سیر... sir
http://www.facebook.com/note.php?note_id=67764306386
مواد مغذي در كدام مواد غذايي وجود دارند؟
http://www.facebook.com/note.php?note_id=67479416386
هرم غذایی
http://www.facebook.com/note.php?note_id=67478331386
...shrimpخواص میگو
http://www.facebook.com/note.php?note_id=66748611386
خواص اسفناج...khavase esfenaj
http://www.facebook.com/note.php?note_id=66853166386
زرشک
http://www.facebook.com/album.php?aid=200638&id=59903350684
 • هله هوله
lavashake albalooo/video ...لواشکآلبالو
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1413951281446
...ajile shabe yalda va tarze tahie mive khoshk آجیل شب یلدا میوه خشک
http://www.facebook.com/album.php?aid=139977&id=59903350684
درار ( دلار معروف به نمک سبز
http://www.facebook.com/album.php?aid=234016&id=59903350684
 • مطالب متفرقه اما مرتبط با آشپزی و خوراکی ها
Mod va khorakiha...تلفیق مد و خوراکی ها
http://www.facebook.com/album.php?aid=184968&id=59903350684
...sabze eyd سبزه عید بشتابید تا دیر نشده
http://www.facebook.com/album.php?aid=158492&id=59903350684
...Nowruz Day درباره عید نوروز
http://www.facebook.com/album.php?aid=160758&id=59903350684
...roses potato آموزش تهیه گل رز با سیبزمینی
http://www.facebook.com/album.php?aid=151276&id=59903350684
...marahele tolide chocolate dar "brothers chocolate" مراحل تولید شکلات درکارخانه
http://www.facebook.com/album.php?aid=149116&id=59903350684
نمایشگاه شکلات پاریس
http://www.facebook.com/album.php?aid=147666&id=59903350684
...shabe yalda dar aghvame mokhtalefe iran شب یلدا و اقوام ایران
http://www.facebook.com/album.php?aid=139944&id=59903350684
...shabe yalda شب یلدا
http://www.facebook.com/album.php?aid=139532&id=59903350684
...Delicious Flags!! پرچم های خوش مزه
http://www.facebook.com/album.php?aid=138368&id=59903350684
...darbareh panir va anvae an انواع پنیر
http://www.facebook.com/album.php?aid=136126&id=59903350684
kargahe tolide zoolbia bamieh ...کارگاه زولبیا بامیه
http://www.facebook.com/album.php?aid=113025&id=59903350684
...sandvich haye ziba ساندویچ های زیبا
http://www.facebook.com/album.php?aid=110993&id=59903350684
...behtarin va gerantarin choklate haye jahan گرانترین شکلات های جهان
http://www.facebook.com/album.php?aid=88551&id=59903350684
...yek tablighe ziba az Coca-cola\video تبلیغ کوکاکولا
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1086153046695
...NO!!!!!! JUNK FOOOOOOOOD!!!!\video غذای نامناسب نخورید
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1084539726363
...ghazaie irani ..... bebinid va has konid\video ویدئویی از غذاهای لذیذ ایرانی
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1072423183457
...ghazahaye yek dolariغذاهاییک دلاری
http://www.facebook.com/album.php?aid=200156&id=59903350684
...salad va kontorolvaznکنترل وزن با خوردن سالاد
http://www.facebook.com/album.php?aid=199964&id=59903350684
...vazn dar ashpaziمعیار وزن در آشپزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=199701&id=59903350684
...cafe naderiکافه نادری
http://www.facebook.com/album.php?aid=187761&id=59903350684
درباره سوپ... soup
http://www.facebook.com/note.php?note_id=131890556386
کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز
http://www.facebook.com/note.php?note_id=113051606386
نکاتی در باره آشپزی و خانه داری
http://www.facebook.com/note.php?note_id=76727051386
تاریخچه ساندویچ در ایران
http://www.facebook.com/note.php?note_id=75843776386
درباره گوشت قرمز و روشهای پخت آن
http://www.facebook.com/note.php?note_id=67469291386
junk food
http://www.facebook.com/note.php?note_id=73931051386
تاریخچه کباب
http://www.facebook.com/note.php?note_id=66854231386
دانسته هایی در مورد ظروف مسی
http://www.facebook.com/album.php?aid=228989&id=59903350684
جلوگيري از وارفتن كوفته تبريزي
http://www.facebook.com/album.php?aid=228899&id=59903350684
غذاهاي تند بخوريم يا نخوريم؟
http://www.facebook.com/album.php?aid=228181&id=59903350684
كلسترول خوب با تغذیه مناسب
http://www.facebook.com/album.php?aid=206899&id=59903350684
ميان‌وعده‌هاي ديابتي
http://www.facebook.com/album.php?aid=206800&id=59903350684
چهارده كار جالب با نمك
http://www.facebook.com/album.php?aid=206238&id=59903350684
مواد غذايي سالم، ضدسرطان
http://www.facebook.com/album.php?aid=206207&id=59903350684
چه چيزهايي رو بايد بخوريم
http://www.facebook.com/album.php?aid=206175&id=59903350684
تغذیه در ماه رمضان
http://www.facebook.com/album.php?aid=201258&id=59903350684
خوردنی ضد چربی
http://www.facebook.com/album.php?aid=200754&id=59903350684
آشنایی با فرهنگ و غذاهای کشور ترکیه
http://www.facebook.com/album.php?aid=230803&id=59903350684
Alinea Restaurant
http://www.facebook.com/album.php?aid=262343&id=59903350684
راهنمای تا کردن دستمال سفره
http://www.facebook.com/album.php?aid=247241&id=59903350684
عجيب ترين رستوران هاي دنيا
http://www.facebook.com/album.php?aid=242115&id=59903350684
 • انواع سس
...mayonnaise souse سس مایونز
 http://www.facebook.com/album.php?aid=147005&id=59903350684
...matalebi besiar mofid dar morede sauce ha va chashni ha در مورد سس ها
http://www.facebook.com/album.php?aid=130492&id=59903350684&ref=mf
 • نان
...sangak/سنگک
http://www.facebook.com/album.php?aid=174102&id=59903350684
...Nan roghaniنان روغني
 http://www.facebook.com/album.php?aid=174100&id=59903350684
...nane barbari نان بربری
 http://www.facebook.com/album.php?aid=152199&id=59903350684
...nane gata (Bread Gata) نان گاتا  
 http://www.facebook.com/album.php?aid=142383&id=59903350684 
...nane taftooooon نان تافتون
 http://www.facebook.com/album.php?aid=125992&id=59903350684&ref=mf
 • هنرنمایی دوستان عزیز (اعضای آشپزی ایرانی)
...honarnamaii dooste azizemoon khanoome elham konjkav مجموعه زیبایی از کارهای هنرمندانه خانوم الهامکنجکاو
http://www.facebook.com/album.php?aid=140995&id=59903350684
تهیه بامیه توسط دوست عزیزمون نیما موذنی و زولبیا هنر خانوم نسیبه
http://www.facebook.com/note.php?note_id=423157736386
نکاتی برای رسیدن به کباب مطلوب با تشکر از آقای کاوه عزیز
http://www.facebook.com/album.php?aid=230100&id=59903350684
آشپزی آقای چنگ آور 
http://www.facebook.com/album.php?aid=229181&id=59903350684
نکاتی برای رسیدن به کباب مطلوب-آقای کاوه
http://www.facebook.com/album.php?aid=230100&id=59903350684
کباب چوبی - خانوم صفایی
http://www.facebook.com/album.php?aid=234677&id=59903350684
مافین شکلاتی-خانوم کوکبی
http://www.facebook.com/album.php?aid=233607&id=59903350684
پیتزای نان تست-خانوم صفائی
http://www.facebook.com/album.php?aid=233577&id=59903350684
...Cacik-Karniyarik-Arpa şehriyeli pirinc pilavسه غذایاز کشور ترکیه توسط خانوم هاله
http://www.facebook.com/album.php?aid=232080&id=59903350684
ماش پلو با سس دقوس-آقای کاوه
http://www.facebook.com/album.php?aid=231433&id=59903350684
doughnutخانوم کوکبی-دونات
http://www.facebook.com/album.php?aid=231225&id=59903350684
 خانوم گیتی افشار کیک پنیر
http://www.facebook.com/album.php?aid=243554&id=59903350684
فسنجان با مرغ خانوم صفایی
http://www.facebook.com/album.php?aid=235687&id=59903350684
کتلت گوشت خانوم صفایی
http://www.facebook.com/album.php?aid=235687&id=59903350684
رولت نان تست با شکلات
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150218397725685.314293.59903350684
شیرینی عروسکی
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150209833950685.313844.59903350684


۱ نظر:

 1. سلام آقای نجمی عزیز ...دستتون درد نکنه خیلی عالیه ...واقعا زحمت کشیدید ... کاش لینک هارو خیلی راحت آکتیوشون میکردید تا دیگه نیاز نباشه که کپی بزنیم .. ولی لیست خیلی جالبیه . :)

  پاسخحذف