۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

مطالب موجود در صفحه آشپزی ایرانی به تفکیک موضوع


 • غذاهای ایرانی
...ashe sabzi  آش سبزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=182541&id=59903350684
سبزی پلو میگو... sabzipolo ba meygoo
http://www.facebook.com/album.php?aid=179945&id=59903350684
dolmeh  ...دلمه
http://www.facebook.com/album.php?aid=178339&id=59903350684&op=6
صبور شکم پر - عشق آبادان
mahie saboorhttp://www.facebook.com/album.php?aid=177467&id=59903350684&op=6
...dal adasدال
http://www.facebook.com/album.php?aid=175887&id=59903350684
...khoreshe bozghormehخورش بزقرمه
http://www.facebook.com/album.php?aid=173569&id=59903350684
...  khoresh bamiehخورش بامیه
http://www.facebook.com/album.php?aid=173175&id=59903350684
...khoreshe mast خورش ماست
http://www.facebook.com/album.php?aid=172406&id=59903350684
...valak poloوالک پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=170778&id=59903350684
...nokati dar morede pokhte berenj نکاتی درمورد پخت برنج
http://www.facebook.com/album.php?aid=151239&id=59903350684
...kashke bademjan کشک بادمجان
http://www.facebook.com/album.php?aid=141296&id=59903350684
kotlet...کتلت
http://www.facebook.com/album.php?aid=139378&id=59903350684
...eshkeneh rasmi اشکنه رسمی
http://www.facebook.com/album.php?aid=135892&id=59903350684
khoreshte beh va aloo ...خورش به و آلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=135816&id=59903350684
...morghe torsh مرغ ترش
http://www.facebook.com/album.php?aid=135811&id=59903350684
...ashe shole ghalamkar آش شله قلمکار
http://www.facebook.com/album.php?aid=135051&id=59903350684&ref=mf
...beryooni بریونی
http://www.facebook.com/album.php?aid=136703&id=59903350684
...khoreshte kangaro karafs خورش کنگر و کرفس
http://www.facebook.com/album.php?aid=87698&id=59903350684
...salad shirazi سالاد شیرازی
http://www.facebook.com/album.php?aid=87246&id=59903350684
...loobia polo لوبیا پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=87245&id=59903350684
ته چین مرغ... tahchine morgh
http://www.facebook.com/album.php?aid=133438&id=59903350684
reshteh polo ...رشته پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=132995&id=59903350684
...morasae polo مرصع پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=132469&id=59903350684&ref=mf
gheimeh nesar قیمه نثار
http://www.facebook.com/album.php?aid=132345&id=59903350684&ref=mf
...nesar polo نثار پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=132335&id=59903350684&ref=mf
...koofte tabrizi کوفته تبریزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=130680&id=59903350684&ref=mf
...(sausage)sosisebandari سوسیس بندری
http://www.facebook.com/album.php?aid=129900&id=59903350684&ref=mf
...kookooye sibzamini کوکوی سیب زمینی
http://www.facebook.com/album.php?aid=127899&id=59903350684&ref=mf
...ashe jo آش جو
http://www.facebook.com/album.php?aid=127164&id=59903350684&ref=mf
...khoreshte khalal badam خورش خلال بادام
http://www.facebook.com/album.php?aid=124364&id=59903350684&ref=mf
...chand ghazaye shiraziغذای شیرازی (شکر پلو ، آش انار ، قورمه به،دوپیازه،یخنینخود،رب پلو ، کلم پلو،بادام سوخته،یخنی عدس و کلم)
http://www.facebook.com/album.php?aid=120072&id=59903350684
...shamie berenj شامی برنجی
http://www.facebook.com/album.php?aid=116710&id=59903350684
...mahi shekam por dar fer ماهی شکم پر
http://www.facebook.com/album.php?aid=114983&id=59903350684
...chand ravesh baraye pokhte mahi پخت ماهی
http://www.facebook.com/album.php?aid=114976&id=59903350684
...dolme badenjan دلمه بادنجان
http://www.facebook.com/album.php?aid=114800&id=59903350684
...ghazahaye rayeje mahe ramezan(halim - ash shole ghalamkar -fereni - ashe doogh - soupe jo)سوپ جو – آش دوغ – فرنی – آش شله قلمکار - حلیم
http://www.facebook.com/album.php?aid=113169&id=59903350684
...khorake morghe sade خوراک مرغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=111007&id=59903350684
...polo khiati (noon panir) پلو خیاطی
http://www.facebook.com/album.php?aid=106183&id=59903350684
...abdoogh khiar آبدوغ خیار
http://www.facebook.com/album.php?aid=105169&id=59903350684
kalam polo shirazi کلم پلو شیرازی
http://www.facebook.com/album.php?aid=89458&id=59903350684
dolmeh barge mo ...دلمه برگ مو
http://www.facebook.com/album.php?aid=89457&id=59903350684
...eslamoboli polo استانبولی پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=88966&id=59903350684
baghala ghatogh ...باقالا قاتوق
http://www.facebook.com/album.php?aid=88279&id=59903350684
adasi ...عدسی
http://www.facebook.com/album.php?aid=86010&id=59903350684
...ghalie mahi قلیه ماهی
http://www.facebook.com/album.php?aid=85545&id=59903350684
khoreshte bademjan ...خورش بادنجان
http://www.facebook.com/album.php?aid=84860&id=59903350684
...halim bademjan حلیم بادنجان
http://www.facebook.com/album.php?aid=84853&id=59903350684
...kabab tabeii کباب تابه ای
http://www.facebook.com/album.php?aid=84462&id=59903350684
...mirza ghasemi میرزا قاسمی
http://www.facebook.com/album.php?aid=84166&id=59903350684
...koofteh berenji کوفته برنجی
http://www.facebook.com/album.php?aid=84165&id=59903350684
...baghali polo  باقالی پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=83640&id=59903350684
...nargesi esfenaj نرگسی اسفناج
http://www.facebook.com/album.php?aid=83560&id=59903350684
havari ...هواری
http://www.facebook.com/album.php?aid=83467&id=59903350684
...kabab koobideh کباب کوبیده
http://www.facebook.com/album.php?aid=83378&id=59903350684
...aloo esfenaj/آلو اسفناج
http://www.facebook.com/album.php?aid=83367&id=59903350684
...ghormeh sabzi قرمه سبزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=83230&id=59903350684
...fesenjoon فسنجون
http://www.facebook.com/album.php?aid=83229&id=59903350684
...gheimeh قیمه
http://www.facebook.com/album.php?aid=83232&id=59903350684
...ab goosh – dizi آبگوشت - دیزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=83234&id=59903350684
...kale pache کله پاچه
http://www.facebook.com/album.php?aid=83235&id=59903350684
...ash reshteh/آش رشته
http://www.facebook.com/album.php?aid=83236&id=59903350684
http://www.facebook.com/album.php?aid=173723&id=59903350684
http://www.facebook.com/album.php?aid=198843&id=59903350684
...jooje kababe makhsoose sangtabi جوجه کباب ویژه
http://www.facebook.com/album.php?aid=121803&id=59903350684&ref=nf
...loobia polo \video لوبیا پلو
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1084360561884
mirza ghasemi\video ...میرزا قاسمی
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1074153386711
...kabab koobideh\video کباب کوبیده
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1072246499040
موتن جان یک غذای محبوب گیلانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=228382&id=59903350684
سیر قلیه : یک غذای خوشمزه گیلانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=214087&id=59903350684
خورش آلو مسما ( غذاهای محبوب گیلان
http://www.facebook.com/album.php?aid=207460&id=59903350684
خورش غوره مسما
http://www.facebook.com/album.php?aid=206844&id=59903350684
شامی
http://www.facebook.com/album.php?aid=203824&id=59903350684
سیرابیج ( یک خورش محبوب گیلان
http://www.facebook.com/album.php?aid=233996&id=59903350684
کولی غورابیج
http://www.facebook.com/album.php?aid=232371&id=59903350684
ترش تره - غذای محبوب گیلان
http://www.facebook.com/album.php?aid=232195&id=59903350684
آش گوشت
http://www.facebook.com/album.php?aid=262355&id=59903350684
...ashe anarآش انار
http://www.facebook.com/album.php?aid=260214&id=59903350684
خورش آلو هویج
http://www.facebook.com/album.php?aid=236300&id=59903350684
خورش چغاله بادام
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150158236410685.289059.59903350684
 • دسر،بستنی و شیرینی ایرانی
kolooche fooman...کلوچه فومن
http://www.facebook.com/album.php?aid=174137&id=59903350684
...cake yazdiکیک یزدی
http://www.facebook.com/album.php?aid=172881&id=59903350684
shir berenj ...شیر برنج
http://www.facebook.com/album.php?aid=84464&id=59903350684
...shirinie panjereii شیرینی پنجره ای
http://www.facebook.com/album.php?aid=166856&id=59903350684&ref=mf
...nan berenji  نان برنجی
http://www.facebook.com/album.php?aid=161007&id=59903350684
...shirinie nokhodchi شیرینی نخود چی
http://www.facebook.com/album.php?aid=161005&id=59903350684
ghotab ...قطاب
http://www.facebook.com/album.php?aid=160754&id=59903350684
...samanoo سمنو
http://www.facebook.com/album.php?aid=159777&id=59903350684
...maejoone sonati معجون
http://www.facebook.com/album.php?aid=146592&id=59903350684
...masghati مسقطی
http://www.facebook.com/album.php?aid=144332&id=59903350684
...ranginakرنگینک
http://www.facebook.com/album.php?aid=139948&id=59903350684
...faloode shirazi فالوده شیرازی
http://www.facebook.com/album.php?aid=136582&id=59903350684
...bastanie sonata بستنی سنتی
http://www.facebook.com/album.php?aid=132472&id=59903350684&ref=mf
...shirinie keshmeshi شیرینی کشمشی
http://www.facebook.com/album.php?aid=133408&id=59903350684
reshteh khoshkar رشته خوشکار
http://www.facebook.com/album.php?aid=116718&id=59903350684
...kachi کاچی
http://www.facebook.com/album.php?aid=113677&id=59903350684
halva ...حلوا
http://www.facebook.com/album.php?aid=113448&id=59903350684
...shole zard شله زرد
http://www.facebook.com/album.php?aid=113367&id=59903350684
...zoolbia bamie gooshfil زولبیا بامیه گوشفیل
http://www.facebook.com/album.php?aid=111116&id=59903350684
یک شیرینی خوشمزه گیلانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=208610&id=59903350684
 • غذاهای فرنگی
املت - بدون کلسترول...Cholestrol free Omelet
http://www.facebook.com/album.php?aid=178564&id=59903350684&op=6
...Khorake sois va kadooخوراک سوسیس و کدو
http://www.facebook.com/album.php?aid=176334&id=59903350684&op=6
...Fish Biryani فیش بریانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=175708&id=59903350684
...gharche maze dar قارچ مزه دار
/Marinated Mushroomshttp://www.facebook.com/album.php?aid=169338&id=59903350684
kookooye morgh ...کوکو مرغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=156454&id=59903350684
...baba ghanoush... ghazaye lobnani بابا قانوش
http://www.facebook.com/album.php?aid=138832&id=59903350684
...soope goje / tomato soup سوپ گوجه فرنگی
http://www.facebook.com/album.php?aid=153129&id=59903350684
egg roll...اگ رول
http://www.facebook.com/album.php?aid=151713&id=59903350684
...tarze tahie khamire pizza dar manzel خمیرپیتزا
http://www.facebook.com/album.php?aid=150767&id=59903350684
...christmas turkey(booghalamoone chiristmas) بوقلمون کریسمس
http://www.facebook.com/album.php?aid=141190&id=59903350684
rollete goosht ba sose gharch ...رولت گوشت با سس قارچ
http://www.facebook.com/album.php?aid=146148&id=59903350684
...samboose goosht .... meat samose سمبوسه گوشت
http://www.facebook.com/album.php?aid=142640&id=59903350684
...anvae kerep کرپ
http://www.facebook.com/album.php?aid=138058&id=59903350684
file mahie kababi ...فیله ماهی کبابی
http://www.facebook.com/album.php?aid=85544&id=59903350684
mahi ba soya sos ...ماهی با سویا سس
http://www.facebook.com/album.php?aid=85543&id=59903350684
pirashkie sabzijat ...پیراشکی سبزیجات
http://www.facebook.com/album.php?aid=85107&id=59903350684
samboose goosht (pirashki goosht) ...سمبوسه گوشت
http://www.facebook.com/album.php?aid=85101&id=59903350684
sadaf ba zaeferan ...صدف با زعفران
http://www.facebook.com/album.php?aid=132793&id=59903350684
...meigoo pofaki میگو پفکی
http://www.facebook.com/album.php?aid=132476&id=59903350684&ref=mf
karry polo...کاری پلو
http://www.facebook.com/album.php?aid=137535&id=59903350684
...mahi angoshti ....finger fish ماهی انگشتی
http://www.facebook.com/album.php?aid=85852&id=59903350684
...soupe kadoo halvaii سوپ کدو حلوایی
http://www.facebook.com/album.php?aid=128301&id=59903350684&ref=mf
...booghalamoone shekam por بوقلمون شکم پر
http://www.facebook.com/album.php?aid=123473&id=59903350684&ref=mf
jigo ...ژیگو
http://www.facebook.com/album.php?aid=123842&id=59903350684&ref=mf
houmous ...حموس
http://www.facebook.com/album.php?aid=121683&id=59903350684
...falafele lobnani فلافل لبنانی
http://www.facebook.com/album.php?aid=121465&id=59903350684
chicken cordon bleu with tartar sauce ...چیکن گردن بلو با سس تارتار
http://www.facebook.com/album.php?aid=117615&id=59903350684
soupe gharcho morgh ...سوپ قارچ و مرغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=117061&id=59903350684
tahieh sushi dar manzel ...سوشی
http://www.facebook.com/album.php?aid=113161&id=59903350684
...khorake bademjan ba zeiytoon خوراک بادنجان با زیتون
http://www.facebook.com/album.php?aid=112553&id=59903350684
...khorake sabzijat خوراک سبزیجات
http://www.facebook.com/album.php?aid=112107&id=59903350684
khorake morgho gharch ...خوراک مرغ و قارچ
http://www.facebook.com/album.php?aid=111938&id=59903350684
...ghezelala ba sose badam قزل آلا با سس بادام
http://www.facebook.com/album.php?aid=111641&id=59903350684
...geratene sibzamini گراتن سیب زمینی
http://www.facebook.com/album.php?aid=105172&id=59903350684
...soupe borsh سوپ برش
http://www.facebook.com/album.php?aid=88961&id=59903350684
...berger sibzamini va adasبرگر سيب زميني و عدس
http://www.facebook.com/album.php?aid=200313&id=59903350684
...raveshi baraye pokhtemorghیک روش عالی برای طبخ مرغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=198117&id=59903350684
...khamire pizza\videoتهیه خمیر پیتزا در منزل
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1450027663333
خوراک لابستر
http://www.facebook.com/album.php?aid=200710&id=59903350684
كتلت ذرت با پيازچه
http://www.facebook.com/album.php?aid=231679&id=59903350684
...Iskender kebab/اسکندر کباب
http://www.facebook.com/album.php?aid=231108&id=59903350684
pesto pasta  ...پاستا با سس پستو
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150225259090685.316841.59903350684
...chicken cake کیک مرغ
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150203923205685.312000.59903350684
آشنایی با انواع استیک
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150162967325685.298694.59903350684
کیک ،بستنی ، شیرینی و دسر
چند نکته برای پیمانه های کیک... peymaneh
http://www.facebook.com/note.php?note_id=74250986386
نکاتی در مورد پخت کیک
http://www.facebook.com/note.php?note_id=72785086386
...Carrot Cakeکیک هویج
http://www.facebook.com/album.php?aid=180214&id=59903350684
بستنی توت فرنگی - خانگی
http://www.facebook.com/album.php?aid=173660&id=59903350684
...cheese cake shokolatiچیز کیکشکلاتی
http://www.facebook.com/album.php?aid=154449&id=59903350684
...nan khameii نان خامه ای
http://www.facebook.com/album.php?aid=126628&id=59903350684&ref=mf
پنچیکPONCHIK...
http://www.facebook.com/album.php?aid=153847&id=59903350684
...shirinie danmarkiشیرینی دانمارکی
http://www.facebook.com/album.php?aid=139112&id=59903350684
...shirinie napeloni شیرینی ناپلئونی
http://www.facebook.com/album.php?aid=121470&id=59903350684
...cheese cake mars چیز کیک مارس
http://www.facebook.com/album.php?aid=151429&id=59903350684
khameh form gerefteh...خامه فرمگرفته
http://www.facebook.com/album.php?aid=151948&id=59903350684
...shirinie rollete sade شیرینی رولت
http://www.facebook.com/album.php?aid=130379&id=59903350684&ref=mf
desere ananas...دسر اناناس
http://www.facebook.com/album.php?aid=151832&id=59903350684
...Cake Makhmale Ghermez (Red Velvet Cake) کیک مخمل قرمز
http://www.facebook.com/album.php?aid=141853&id=59903350684
...choklate cake\video کیک شکلاتی
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1082717000796
pirashkie ceremdar پیراشکی کرم دار
http://www.facebook.com/album.php?aid=126282&id=59903350684&ref=mf
...cream caramel کرم کارامل
http://www.facebook.com/album.php?aid=124832&id=59903350684&ref=mf
cake mast ...کیک ماست
http://www.facebook.com/album.php?aid=86612&id=59903350684cake choklateiii
کیک شکلاتی
http://www.facebook.com/album.php?aid=86606&id=59903350684
cake esfanji sade ...کیک اسفنجی
http://www.facebook.com/album.php?aid=86590&id=59903350684
...paie sib (apple pie)پای سیب
http://www.facebook.com/album.php?aid=85850&id=59903350684
...apple pie\video پای سیب
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1080606628038
کیک پنیر شاه توت................Black mulberry cheesecake(blueberry cheesecake)
http://www.facebook.com/album.php?aid=190472&id=59903350684
...chocolate souffle  سوفله شکلات
http://www.facebook.com/album.php?aid=257816&id=59903350684
Tiramisu  ...تیرامیسو
http://www.facebook.com/album.php?aid=258106&id=59903350684
nane shirmal / نان شیرمال
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150198729810685.310333.59903350684
 • نوشیدنی ها
...etelaati mofid dar morede ghahve درمورد قهوه
http://www.facebook.com/album.php?aid=126275&id=59903350684&ref=mf
...araghiiate giahi va khavase anha عرقیاتگیاهی و خواص آنها
http://www.facebook.com/album.php?aid=146894&id=59903350684
...chand nooshidani (deser) limooii نوشیدنی فصل گرما
http://www.facebook.com/album.php?aid=106739&id=59903350684
...ghahve tork....turkish coffee قهوه ترک
http://www.facebook.com/album.php?aid=87981&id=59903350684
...hot chocolate هات چاکلت
http://www.facebook.com/album.php?aid=86281&id=59903350684
قهوه ترک...tasviri turkish coffee\video
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1085947481556
...hot chocolate \video هات چاکلت
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1081885099999
hot chocolate 2\video ...هات چاکلت
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1081840058873
...doughطرزتهیه دوغ
http://www.facebook.com/album.php?aid=199677&id=59903350684
نکاتی در باب قهوه و انواع آن
http://www.facebook.com/note.php?note_id=74830336386
 • ترشی و مربا
...torshie anbeh ترشی انبه
http://www.facebook.com/album.php?aid=150448&id=59903350684
morabaye havij ...مربای هویج
jar carrothttp://www.facebook.com/album.php?aid=149888&id=59903350684
torshie shoor ...ترشی شور
http://www.facebook.com/album.php?aid=133884&id=59903350684
...zeytoon parvardeh زیتون پرورده
http://www.facebook.com/album.php?aid=122091&id=59903350684&ref=mf
...torshie nazkhatoon ترشی نازخاتون
http://www.facebook.com/album.php?aid=122677&id=59903350684&ref=mf
...moraba va marmaladeدر مورد پخت مربا و مارمالاد
http://www.facebook.com/album.php?aid=198995&id=59903350684
ترشی خانگی گیلان بنام هقت بیجار
http://www.facebook.com/album.php?aid=229127&id=59903350684
 • مواد خوراکی خواص و مضرات آنها
...Khavase mivehhaخواص میوه ها
http://www.facebook.com/album.php?aid=175282&id=59903350684
...Olive Oilروغن زیتون
http://www.facebook.com/album.php?aid=174270&id=59903350684
No Pork  ...دانش غذا
http://www.facebook.com/album.php?aid=174166&id=59903350684
...Abe berenjآب برنج آبکش
http://www.facebook.com/album.php?aid=174034&id=59903350684
...Khosh akhlaghi va ghazaچه غذاهایی شما را خوش اخلاق میکنند؟
http://www.facebook.com/album.php?aid=172694&id=59903350684
khavase goje farangi ...خواص گوجه فرنگی
http://www.facebook.com/album.php?aid=153133&id=59903350684
...darmane chand bimari ba chand khoraki !!درمان بیماری با خوراکی
http://www.facebook.com/album.php?aid=139208&id=59903350684
...10 made khorakimonaseb baraye taghviate hoosh va hafeze خوراکی ها و هوش و حافظه
http://www.facebook.com/album.php?aid=126032&id=59903350684&ref=mf
Khavase adas...خواص عدس
http://www.facebook.com/album.php?aid=200499&id=59903350684
angoor...خواص انگور
http://www.facebook.com/album.php?aid=200524&id=59903350684
...favayede baghalaفواید مصرف باقلا
http://www.facebook.com/album.php?aid=200060&id=59903350684
...goje sabzگوجه سبز
http://www.facebook.com/album.php?aid=200049&id=59903350684
http://www.facebook.com/note.php?note_id=75361951386
golabi...گلابی کلیات گیاه شناسی
http://www.facebook.com/album.php?aid=199447&id=59903350684
khorma...خرما
http://www.facebook.com/album.php?aid=199191&id=59903350684
golab...گلاب
http://www.facebook.com/album.php?aid=198924&id=59903350684
...water خاصیت معجزه آسای آب
http://www.facebook.com/album.php?aid=198921&id=59903350684
hoboobatحبوبات
http://www.facebook.com/album.php?aid=198856&id=59903350684
gol gavzabanگیاه گل گاوزبان
http://www.facebook.com/album.php?aid=198437&id=59903350684
شنبليله Fenugreek...
http://www.facebook.com/album.php?aid=198432&id=59903350684
خواص ماه...ی khavase mahi
http://www.facebook.com/note.php?note_id=120981121386
در باره سرطان و خوراکی ها(مطلبی بسیار آموزنده)
http://www.facebook.com/note.php?note_id=138473666386
زیرفون ، به لیمو ، بادرنجبویه
http://www.facebook.com/note.php?note_id=111089411386
دمنوش سنتی ایرانی
http://www.facebook.com/note.php?note_id=109560896386
خواص کنگر... kangar
http://www.facebook.com/note.php?note_id=74394041386
خواص شکلات khavase chocolate...
http://www.facebook.com/note.php?note_id=72000431386
کشک... kashk
http://www.facebook.com/note.php?note_id=69180686386
خواص سیر... sir
http://www.facebook.com/note.php?note_id=67764306386
مواد مغذي در كدام مواد غذايي وجود دارند؟
http://www.facebook.com/note.php?note_id=67479416386
هرم غذایی
http://www.facebook.com/note.php?note_id=67478331386
...shrimpخواص میگو
http://www.facebook.com/note.php?note_id=66748611386
خواص اسفناج...khavase esfenaj
http://www.facebook.com/note.php?note_id=66853166386
زرشک
http://www.facebook.com/album.php?aid=200638&id=59903350684
 • هله هوله
lavashake albalooo/video ...لواشکآلبالو
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1413951281446
...ajile shabe yalda va tarze tahie mive khoshk آجیل شب یلدا میوه خشک
http://www.facebook.com/album.php?aid=139977&id=59903350684
درار ( دلار معروف به نمک سبز
http://www.facebook.com/album.php?aid=234016&id=59903350684
 • مطالب متفرقه اما مرتبط با آشپزی و خوراکی ها
Mod va khorakiha...تلفیق مد و خوراکی ها
http://www.facebook.com/album.php?aid=184968&id=59903350684
...sabze eyd سبزه عید بشتابید تا دیر نشده
http://www.facebook.com/album.php?aid=158492&id=59903350684
...Nowruz Day درباره عید نوروز
http://www.facebook.com/album.php?aid=160758&id=59903350684
...roses potato آموزش تهیه گل رز با سیبزمینی
http://www.facebook.com/album.php?aid=151276&id=59903350684
...marahele tolide chocolate dar "brothers chocolate" مراحل تولید شکلات درکارخانه
http://www.facebook.com/album.php?aid=149116&id=59903350684
نمایشگاه شکلات پاریس
http://www.facebook.com/album.php?aid=147666&id=59903350684
...shabe yalda dar aghvame mokhtalefe iran شب یلدا و اقوام ایران
http://www.facebook.com/album.php?aid=139944&id=59903350684
...shabe yalda شب یلدا
http://www.facebook.com/album.php?aid=139532&id=59903350684
...Delicious Flags!! پرچم های خوش مزه
http://www.facebook.com/album.php?aid=138368&id=59903350684
...darbareh panir va anvae an انواع پنیر
http://www.facebook.com/album.php?aid=136126&id=59903350684
kargahe tolide zoolbia bamieh ...کارگاه زولبیا بامیه
http://www.facebook.com/album.php?aid=113025&id=59903350684
...sandvich haye ziba ساندویچ های زیبا
http://www.facebook.com/album.php?aid=110993&id=59903350684
...behtarin va gerantarin choklate haye jahan گرانترین شکلات های جهان
http://www.facebook.com/album.php?aid=88551&id=59903350684
...yek tablighe ziba az Coca-cola\video تبلیغ کوکاکولا
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1086153046695
...NO!!!!!! JUNK FOOOOOOOOD!!!!\video غذای نامناسب نخورید
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1084539726363
...ghazaie irani ..... bebinid va has konid\video ویدئویی از غذاهای لذیذ ایرانی
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1072423183457
...ghazahaye yek dolariغذاهاییک دلاری
http://www.facebook.com/album.php?aid=200156&id=59903350684
...salad va kontorolvaznکنترل وزن با خوردن سالاد
http://www.facebook.com/album.php?aid=199964&id=59903350684
...vazn dar ashpaziمعیار وزن در آشپزی
http://www.facebook.com/album.php?aid=199701&id=59903350684
...cafe naderiکافه نادری
http://www.facebook.com/album.php?aid=187761&id=59903350684
درباره سوپ... soup
http://www.facebook.com/note.php?note_id=131890556386
کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز
http://www.facebook.com/note.php?note_id=113051606386
نکاتی در باره آشپزی و خانه داری
http://www.facebook.com/note.php?note_id=76727051386
تاریخچه ساندویچ در ایران
http://www.facebook.com/note.php?note_id=75843776386
درباره گوشت قرمز و روشهای پخت آن
http://www.facebook.com/note.php?note_id=67469291386
junk food
http://www.facebook.com/note.php?note_id=73931051386
تاریخچه کباب
http://www.facebook.com/note.php?note_id=66854231386
دانسته هایی در مورد ظروف مسی
http://www.facebook.com/album.php?aid=228989&id=59903350684
جلوگيري از وارفتن كوفته تبريزي
http://www.facebook.com/album.php?aid=228899&id=59903350684
غذاهاي تند بخوريم يا نخوريم؟
http://www.facebook.com/album.php?aid=228181&id=59903350684
كلسترول خوب با تغذیه مناسب
http://www.facebook.com/album.php?aid=206899&id=59903350684
ميان‌وعده‌هاي ديابتي
http://www.facebook.com/album.php?aid=206800&id=59903350684
چهارده كار جالب با نمك
http://www.facebook.com/album.php?aid=206238&id=59903350684
مواد غذايي سالم، ضدسرطان
http://www.facebook.com/album.php?aid=206207&id=59903350684
چه چيزهايي رو بايد بخوريم
http://www.facebook.com/album.php?aid=206175&id=59903350684
تغذیه در ماه رمضان
http://www.facebook.com/album.php?aid=201258&id=59903350684
خوردنی ضد چربی
http://www.facebook.com/album.php?aid=200754&id=59903350684
آشنایی با فرهنگ و غذاهای کشور ترکیه
http://www.facebook.com/album.php?aid=230803&id=59903350684
Alinea Restaurant
http://www.facebook.com/album.php?aid=262343&id=59903350684
راهنمای تا کردن دستمال سفره
http://www.facebook.com/album.php?aid=247241&id=59903350684
عجيب ترين رستوران هاي دنيا
http://www.facebook.com/album.php?aid=242115&id=59903350684
 • انواع سس
...mayonnaise souse سس مایونز
 http://www.facebook.com/album.php?aid=147005&id=59903350684
...matalebi besiar mofid dar morede sauce ha va chashni ha در مورد سس ها
http://www.facebook.com/album.php?aid=130492&id=59903350684&ref=mf
 • نان
...sangak/سنگک
http://www.facebook.com/album.php?aid=174102&id=59903350684
...Nan roghaniنان روغني
 http://www.facebook.com/album.php?aid=174100&id=59903350684
...nane barbari نان بربری
 http://www.facebook.com/album.php?aid=152199&id=59903350684
...nane gata (Bread Gata) نان گاتا  
 http://www.facebook.com/album.php?aid=142383&id=59903350684 
...nane taftooooon نان تافتون
 http://www.facebook.com/album.php?aid=125992&id=59903350684&ref=mf
 • هنرنمایی دوستان عزیز (اعضای آشپزی ایرانی)
...honarnamaii dooste azizemoon khanoome elham konjkav مجموعه زیبایی از کارهای هنرمندانه خانوم الهامکنجکاو
http://www.facebook.com/album.php?aid=140995&id=59903350684
تهیه بامیه توسط دوست عزیزمون نیما موذنی و زولبیا هنر خانوم نسیبه
http://www.facebook.com/note.php?note_id=423157736386
نکاتی برای رسیدن به کباب مطلوب با تشکر از آقای کاوه عزیز
http://www.facebook.com/album.php?aid=230100&id=59903350684
آشپزی آقای چنگ آور 
http://www.facebook.com/album.php?aid=229181&id=59903350684
نکاتی برای رسیدن به کباب مطلوب-آقای کاوه
http://www.facebook.com/album.php?aid=230100&id=59903350684
کباب چوبی - خانوم صفایی
http://www.facebook.com/album.php?aid=234677&id=59903350684
مافین شکلاتی-خانوم کوکبی
http://www.facebook.com/album.php?aid=233607&id=59903350684
پیتزای نان تست-خانوم صفائی
http://www.facebook.com/album.php?aid=233577&id=59903350684
...Cacik-Karniyarik-Arpa şehriyeli pirinc pilavسه غذایاز کشور ترکیه توسط خانوم هاله
http://www.facebook.com/album.php?aid=232080&id=59903350684
ماش پلو با سس دقوس-آقای کاوه
http://www.facebook.com/album.php?aid=231433&id=59903350684
doughnutخانوم کوکبی-دونات
http://www.facebook.com/album.php?aid=231225&id=59903350684
 خانوم گیتی افشار کیک پنیر
http://www.facebook.com/album.php?aid=243554&id=59903350684
فسنجان با مرغ خانوم صفایی
http://www.facebook.com/album.php?aid=235687&id=59903350684
کتلت گوشت خانوم صفایی
http://www.facebook.com/album.php?aid=235687&id=59903350684
رولت نان تست با شکلات
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150218397725685.314293.59903350684
شیرینی عروسکی
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150209833950685.313844.59903350684